Select Year Range:

Shuma e mbështetjes për hulumtim për konsum dhe prodhim të qëndrueshëm dhe teknologji të shëndosha mjedisore

Definicioni i të dhënave

Trendi i paraqitur tregon shumën me të cilen komuna e Drenasit ka mbështetur hulumtime për konsum, prodhim të qëndrueshem dhe teknologji të shëndosha mjedisore.

Sipas këtyre të dhënave Komuna e Drenasit ka mbeshtetur këto hulumtime më shumën prej 16,000.00 Euro gjatë vitit 2020, kurse gjatë vitit 2021 kjo shumë është rritur në 20,000.00 Euro.

Të dhënat për vitet paraprake do të shtohen gjatë javëve në vazhdim!

Referenca

Komuna e Drenasit. Të pranuara direkt nga zyrtarët komunal.

 
Loading

Shuma e mbështetjes për hulumtim për konsum dhe prodhim të qëndrueshëm dhe teknologji të shëndosha mjedisore në Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Klikoni në SDG për të zbuluar më shumë informacion

12. Ensure sustainable consumption and production patterns
12. Ensure sustainable consumption and production patterns

12. Ensure sustainable consumption and production patterns

Sustainable consumption and production is about promoting resource and energy efficiency, sustainable infrastructure, and providing access to basic services, green and decent jobs and a better quality of life for all. Its implementation helps to achieve overall development plans, reduce future economic, environmental and social costs, strengthen economic competitiveness and reduce poverty.

Sustainable consumption and production aims at “doing more and better with less,” increasing net welfare gains from economic activities by reducing resource use, degradation and pollution along the whole lifecycle, while increasing quality of life. It involves different stakeholders, including business, consumers, policy makers, researchers, scientists, retailers, media, and development cooperation agencies, among others.

It also requires a systemic approach and cooperation among actors operating in the supply chain, from producer to final consumer. It involves engaging consumers through awareness-raising and education on sustainable consumption and lifestyles, providing consumers with adequate information through standards and labels and engaging in sustainable public procurement, among others.