Select Year Range:

Numri i fëmijëve në arsim të mesëm të lartë

Definicioni i të dhënave

Trendi i paraqitur tregon numrin e përgjithshëm të fëmijëve në arsimin e mesëm të lartë.

Të dhënat për vitet paraprake do të shtohen gjatë javëve në vazhdim!

Referenca

Komuna e Drenasit. Drejtoria e Arsimit. Të pranuara direkt nga zyrtarët komunal.

 
Loading

Numri i fëmijëve në arsim të mesëm të lartë në Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Klikoni në SDG për të zbuluar më shumë informacion

4. Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning
4. Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning

4. Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning

Obtaining a quality education is the foundation to improving people’s lives and sustainable development. Major progress has been made towards increasing access to education at all levels and increasing enrolment rates in schools particularly for women and girls. Basic literacy skills have improved tremendously, yet bolder efforts are needed to make even greater strides for achieving universal education goals. For example, the world has achieved equality in primary education between girls and boys, but few countries have achieved that target at all levels of education.

Të ngjashme Numri i fëmijëve në arsim të mesëm të lartë Synimet

4.1

By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and Goal-4 effective learning outcomes