Select Year Range:

Numri i personave me tuberkuloz

Definicioni i të dhënave

Trendi i paraqitur tregon numrin e infeksioneve me tuberkuloz në komunën e Drenasit gjatë vitit 2020. Sipas këtyre të dhënave, në komunën e Drenasit gjatë vitit 2020 kanë qenë 10 raste të raportuara me tuberkuloz.

Të dhënat për vitet paraprake do të shtohen gjatë javëve në vazhdim!

Referenca

Komuna e Drenasit 2020. Të pranuara direkt nga zyrtarët komunal.

 
Loading

Numri i personave me tuberkuloz në Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Klikoni në SDG për të zbuluar më shumë informacion

3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Ensuring healthy lives and promoting the well-being for all at all ages is essential to sustainable development. Significant strides have been made in increasing life expectancy and reducing some of the common killers associated with child and maternal mortality. Major progress has been made on increasing access to clean water and sanitation, reducing malaria, tuberculosis, polio and the spread of HIV/AIDS. However, many more efforts are needed to fully eradicate a wide range of diseases and address many different persistent and emerging health issues.