Select Year Range:

Proporcioni i shkollave me kabinet të TIK-ut

Definicioni i të dhënave

Trendi i paraqitur tregon proporcionin e shkollave me kabinet të TIK-ut gjatë vitit 2020 dhe 2021 në komunën e Drenasit. Sipas këtyre të dhënave, të gjitha shkollat ne këtë komunë janë të pajisura me kabinete të TIK-ut.

Të dhënat për vitet paraprake do të shtohen gjatë javëve në vazhdim!

Referenca

Komuna e Drenasit. Drejtoria e Arsimit. Të pranuara direkt nga zyrtarët komunal.

 
Loading

Proporcioni i shkollave me kabinet të TIK-ut në Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Klikoni në SDG për të zbuluar më shumë informacion

4. Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning
4. Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning

4. Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning

Obtaining a quality education is the foundation to improving people’s lives and sustainable development. Major progress has been made towards increasing access to education at all levels and increasing enrolment rates in schools particularly for women and girls. Basic literacy skills have improved tremendously, yet bolder efforts are needed to make even greater strides for achieving universal education goals. For example, the world has achieved equality in primary education between girls and boys, but few countries have achieved that target at all levels of education.