Numri i grave dhe vajzave që kanë përjetuar dhunë seksuale sipas moshës

Definicioni i të dhënave

Trendi i paraqitur tregon numri e grave dhe vajzave që kanë përjetuar dhunë seksuale sipas moshës gjatë vitit 2020 dhe 2021 në komuën e Drenasit. Sipas këtyre të dhënave, janë raportuar gjithsej 4 raste të dhunës seksuale nga vajzat dhe gratë në vitin 2020, dhe 5 raste në vitin 2021.

Të dhënat për vitet paraprake do të shtohen gjatë javëve në vazhdim!

Referenca

Komuna e Drenasit.

Select Year Range:
Gjeografia
Lloji i të dhënave
 
Loading

Numri i grave dhe vajzave që kanë përjetuar dhunë seksuale sipas moshës në Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Klikoni në SDG për të zbuluar më shumë informacion

5. Achieve gender equality and empower all women and girls
5. Achieve gender equality and empower all women and girls

5. Achieve gender equality and empower all women and girls

While the world has achieved progress towards gender equality and women’s empowerment under the Millennium Development Goals (including equal access to primary education between girls and boys), women and girls continue to suffer discrimination and violence in every part of the world.

Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world.

Providing women and girls with equal access to education, health care, decent work, and representation in political and economic decision-making processes will fuel sustainable economies and benefit societies and humanity at large.