Select Year Range:

Proporcioni i popullsisë me qasje në energji elektrike

Definicioni i të dhënave

Trendi i paraqitur tregon proporcionin i popullsisë me qasje në energji elektrike komunën e Drenasit gjatë vitit 2020 dhe 2021.

Sipas këtyre të dhënave shumica absolute e popullsisë së Drenasit kanë qasje në energji elektrike. Sipas standardeve të OZhQ-ve qasja në energji elektrike definohet si përqindja e njerëzve me qasje në energji elektrike në nivelin e familjes. Kjo përfshin energjinë elektrike të shitur komercialisht, si në rrjet ashtu edhe jashtë rrjetit.

Të dhënat për vitet paraprake do të shtohen gjatë javëve në vazhdim!

Referenca

Komuna e Drenasit. Të pranuara direkt nga zyrtarët komunal.

SDG Tracker – https://sdg-tracker.org/energy

 
Loading

Proporcioni i popullsisë me qasje në energji elektrike në Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Klikoni në SDG për të zbuluar më shumë informacion

7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Energy is central to nearly every major challenge and opportunity the world faces today. Be it for jobs, security, climate change, food production or increasing incomes, access to energy for all is essential.

Sustainable energy is opportunity – it transforms lives, economies and the planet.

UN Secretary-General Ban Ki-moon is leading a Sustainable Energy for All initiative to ensure universal access to modern energy services, improve efficiency and increase use of renewable sources.

Të ngjashme Proporcioni i popullsisë me qasje në energji elektrike Synimet

7.1

By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services