Select Year Range:

Number of victims of human trafficking

Data definition

The presented trend shows the number of victims of human trafficking by gender during 2020 and 2021 in the Municipality of Drenas. According to these data, a total of 6 cases of human trafficking were reported in 2020, and also 6 cases in 2021.

Data for previous years will be added in the coming weeks!

Reference

Municipality of Drenas.

 
Loading

Number of victims of human trafficking in the Sustainable Development Goals

Click on the SDG to reveal more information

16. Promote just, peaceful and inclusive societies
16. Promote just, peaceful and inclusive societies

16. Promote just, peaceful and inclusive societies

Goal 16 of the Sustainable Development Goals is dedicated to the promotion of peaceful and inclusive societies for sustainable development, the provision of access to justice for all, and building effective, accountable institutions at all levels.

Number of victims of human trafficking by gender

Definicioni i të dhënave

Trendi i paraqitur tregon numri e viktimave të trafikimit njerëzor sipas gjinisë gjatë vitit 2020 dhe 2021 në komuën e Drenasit. Sipas këtyre të dhënave, janë raportuar gjithsej 6 raste të trafikimit njerëzor në vitin 2020, dhe poashtu 6 raste në vitin 2021.

Të dhënat për vitet paraprake do të shtohen gjatë javëve në vazhdim!

Referenca

Komuna e Drenasit.

Select Year Range:
 
Loading

Number of victims of human trafficking by gender in the Sustainable Development Goals

Click on the SDG to reveal more information

16. Promote just, peaceful and inclusive societies
16. Promote just, peaceful and inclusive societies

16. Promote just, peaceful and inclusive societies

Goal 16 of the Sustainable Development Goals is dedicated to the promotion of peaceful and inclusive societies for sustainable development, the provision of access to justice for all, and building effective, accountable institutions at all levels.